Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 15.01.2020 10:38:47 

Asociácia výchovných poradcov

Konferencia 22.4.2010

Po dlhšej dobe sme späť. Už sme potrebovali odstup od našej problematiky. Do nového roku 2020 Vám želáme chápavých nadriadených, spolupracujúcich žiakov a rodičov a veľa elánu :)
 
 
   

Zborník z konferencie (postupne dopĺňame príspevky):

 
 

Mgr. Alžbety Dianovskej                                                       
 
                                                                              
                                                                                                                                           
 
Výchovný poradca – jeho miesto a úlohy v systéme výchovného poradenstva  - PhDr. Marta Hargašová, CSc. - ocenená CENOU DOCENTA JOZEFA KOŠČA
 
                                                           
 
 
 Prieskum činností výchovných poradcov na školách Mgr. Alžbeta Dianovská, VÚDPaP Bratislava                                                                            
 
 
 
 
- Mgr. Dalibor Jakuš  -  výkonný riaditeľ, Profesia spol. s r.o.
 
 
Kariérové vzdělávání a poradenství v České republice  - aj prezentácia  - PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.
Institut celoživotního vzdělávání, Oddělení sociálních věd, Mendelova univerzita v Brně
 
 
- PhDr. Eva Smiková, PhD., MVK VPPPP  pri  VÚDPaP
 
 
- PhDr. Štefan Matula, PhD., MVK VPPPP pri VÚDPaP
 
 
- PaedDr. Lucia Dítětová, Trexima, spol. s r.o.
 
 
„Národná cena – Kariérové poradenstvo 2010“  - Ing. Jozef Detko, SAAIC – Euroguidance centrum
 
 
- Mgr. Miroslava Szitová, CPPPaP, Spišská Nová Ves 
 

         

                      

 

 Organizačný tím:       Mgr.Alžbeta Dianovská

                                        Mgr. Mária Luptáková

                                        Mgr. Dáša Hitková

                                        PhDr. Milan Antaš

Kontakt : avpikr@gmail.com ,    tel. 0914 101 767

Pre korešpondenčnú poštu : AVP, ZŠ Bieloruská 1,821 06 Bratislava  

 SPONZORI:
 
                     
 
 
 

Konferencia je spolufinancovaná Európskou komisiou v rámci Programu celoživotného vzdelávania. Prezentované názory nemusia byť zhodné s názormi Komisie a sú výlučne názormi ich autorov. 

Miestny úrad Bratislava –Ružinov www.ruzinov.sk
 

MEDIÁLNY PARTNER:

  

 

 

 

 
 

 

TOPlist